Skip to content

Keltové na Českém území

Keltové jsou původními obyvateli našeho území, ale nejen naší země ale celé střední Evropy, jsou tedy našimi prapředky a v žilách nám koluje jejich krev. Možná i proto jsme národ alkoholiků, vášnivých sběratelů hub a také vynalézavců se „zlatýma rukama“. Keltové přišli na území dnešní Evropy již před 12 000 lety. Keltové byli rozděleni do různých kmenů, které ale spojovala jednotná kultura a podobný jazyk. Na našem území žil kmen zvaný Bojové, podle kterého byl odvozen také latinský název naší země Bohemia.

kelstká osada

Keltská společnost a její členění

Keltská společnost se dělila do 4 vrstev na zemědělce, řemeslníky, bojovníky a kněze. Keltští zemědělci byli především chovateli dobytka, pěstovali hlavně obilniny, ze kterých mlely mouku, ze kterých pekly chléb a placky, ve velkém také vyráběli pivo z ječmene, kterému rádi holdovali při oslavách. Byli to ale také velmi šikovní řemeslníci, uměli vytvářet velmi nadčasové šperky, propracované do detailu, zavedli ve střední Evropě hrnčířský kruh a vynalezli mnohé nářadí, které je stejným principem využíváno dodnes, např. kleště, hrábě, kosu či nůžky. Keltové byli také výbornými bojovníky, pro boje si dokázali vyrobit jedny z nejkvalitnějších mečů své doby. Proto si je pro svá tažení vybírali mnozí významní panovníci, jako třeba Alexandr Veliký.

znak

Kněží

Nejvýš postavení a uctívaní byli druidové, kteří byli světově považováni za nejmoudřejší lidi na Zemi. Náboženství Keltů vždy bylo pevně spjato s přírodními silami a celkově s přírodou. Keltové uctívali zvířata, hlavně koně, jelena a kohouta, jejich Bohové byli též spjati s přírodou. Bohyně Slunce Aine, bůh moře Taranis, bohyně úrody Eithne atd. Keltové svým bohům často přinášely oběti a to jak lidské tak zvířecí přičemž zvířecí oběti převládaly.

Pád Keltské civilizace, posvátná místa, keltské svátky dochované dodnes

I když měli Keltové spoustu pozitivních vlastností, měli také i své slabiny. Ty, které jim nejvíce ublížily, a v podstatě zavinily jejich pád, jsou chamtivost a ničení antických center. Kromě toho Keltové také využívali černou magii, např. prostřednictvím svých obětí. Keltská civilizace upadá během 1. St. n. l. Dodnes se keltská civilizace dochovala v Jihozápadní Anglii, ve městě Cornwall. To, že Keltové nevybírali svá posvátná místa pro různé obřady a léčení dokazuje, že i později se zde stavěly kostely a chrámy, a navíc v blízkosti těchto míst se často objevují obrazce v obilí a to hlavně v Jižní Anglii. Z dob Keltů se nám dochovaly 2 svátky, jedním z nich je Beltain, tehdy oslava rozpuku přírody a dnešní pálení čarodějnic 30. 4. a druhým Sanhaim – keltský nový rok, dnes známý jako „dušičky“, slavený 1. 11. Myslím, že je důležité znát své původní předchůdce a zároveň si jich vážit a v určitých ohledech si z nich brát také příklad, např. cenit si přírody a mít veliký respekt před jejími silami, protože stejně tak, jako může příroda život dát, ho může i vzít.

3/5 - (6 votes)