Skip to content

Nepodceňujte finanční gramotnost


Finance jsou v dneÅ¡ní hektické dobÄ› tématem skuteÄnÄ› mnoho diskutovaným. Bohužel, samotné diskuse těžko mohou nÄ›koho uchránit pÅ™ed finanÄními obtížemi, do kterých padá stále více lidí. ÄŒasto je to jen vinou neznalosti nebo pÅ™ecenÄ›ní svých možností splácet hypotéky, půjÄky a další finanÄní produkty, které si v optimismu nabrali. StaÄí pak ale, aby jeden z páru pÅ™iÅ¡el o místo a je zle. ÄŒasto také do hypoték lidé vkládají veÅ¡keré své naspoÅ™ené peníze, a když se pak objeví sebemenší výpadek ve formÄ› vyššího jednorázového výdaje, je zle. Co ale dÄ›lat, když už jsme sklouzli do onoho zaÄarovaného kruhu půjÄek na půjÄku a rozšířili jsme Å™ady neplatiÄů? Možností moc na výbÄ›r není, ale to neznamená, že je situace neÅ™eÅ¡itelná. Jednou z tÄ›ch nejvíce vyhledávaných je takzvané oddlužení. Když vyhlásíte osobní bankrot, což zákon umožňuje, můžete se z dluhové pasti dostat. Není to ale procházka růžovou zahradou.

Reálná šance, jak se zbavit dluhů jednou pro vždy

Oddlužení je vaší reálnou Å¡ancí, jak se zbavit dluhů, jak uniknout z nebezpeÄné dluhové pasti. Mnoho lidí si myslí, že do takové pasti spadnout nemůže, vždyÅ¥ pÅ™ece mají jen tÅ™i půjÄky a dobÅ™e placenou práci. Když ale pÅ™ijde neÄekaná krize, úraz Äi výpovÄ›Ä, najednou je vÅ¡echno jinak. Osobní bankrot pak Äasto bývá jedinou reálnou Å¡ancí na nabití opÄ›tovné finanÄní svobody. Chce to ale dodržet pÅ™esné podmínky, bankrot se totiž nedá vyhlásit pokaždé, když se vám to hodí. Není to tedy žádná automatická možnost, jak se vyvázat ze svých závazků a rozhodnÄ› to neznamená, že nebudete muset platit nikomu nic, že nebudete muset své dluhy splácet. I proto existují naÅ¡e stránky, kde se doÄkáte odborné pomoci a poradenství, které vám umožní opÄ›t se postavit na vlastní nohy. Podáme záchrannou ruku i vám, stojíte o ni?