Skip to content

Všetko pre vaše dieťa!


ÄŒi už ide o výchovné Äinnosti, vaÅ¡e dieÅ¥a sa môže zabaviÅ¥ Äi už pri umeleckých Äinnostiach, uÄení cudzieho jazyka alebo taktiež pri pohybových aktivitách. Ponúkame opatrovanie detí od útleho veku, tj. od dvanástich mesiacov po 6 rokov. Sme centrum pre opatrovanie detí, nachádzajúce sa v Bratislave poblízku nákupného centra AVION v tichom a pokojnom prostredí, ktoré je vhodné pre výchovu. Ponúkame možnosÅ¥ výuÄby Äi už cudzích jazykov napríklad anglického jazyka alebo rozvoj pri umeleckých Äinnostiach ale aj pri pohybových aktivitách. ÄŽalej máme pre detiÄky pripravené výlety a rôzne kultúrne podujatia, napríklad divadielko. Náš personál je vysoko kvalifikovaný, takže pristupujeme ku výchove detí disciplinovane a empaticky sa staviame ku potrebám detí. VaÅ¡e deti  budú spokojné a Å¡Å¥astné!

Tešte sa na nový prílev zábavy pre vaše deti!

Hranie sa so super hraÄkami a s inými deÅ¥mi, u nás si vaÅ¡e dieÅ¥a užije kopu zábavy, a to v príjemnom prostredí! NaÅ¡a Å¡kôlka ponúka len to najlepÅ¡ie pre rozvoj vášho dieÅ¥aÅ¥a! V rámci výuÄby ponúkame uÄenie sa cudzích jazykov, priÄom so vÅ¡etkými deÅ¥mi preberáme rôzne témy, ktoré sa majú pri každodennom a prípravnom spoznávaní nauÄiÅ¥. Ku výchove každého dieÅ¥aÅ¥a pristupujeme individuálne a venujeme sa potrebám každého dieÅ¥aÅ¥a. Vyberte si naÅ¡e opatrovateľské centrum, ktoré si obľúbite spolu s vaÅ¡im dieÅ¥aÅ¥om!