Skip to content

Konec klasických učebnic ve výuce. Nasazení dotykových zařízení do škol.

V dnešní době je mobilní technika (tablety, mobily a notebooky) velmi rozšířená.
Školství chce na tento trend nějak zareagovat.
Po České republice tak vznikají experimentální třídy, které zkouší využitelnost těchto technologií v praxi. Existují i neziskové organizace, které zajišťují technickou oporu učitelům a jejich zaškolení například nezisková společnost EDULAB.

diáře

Prozatím se ve většině škol objevuje trend, kde jsou tablety vybaveni učitelé.
Je možné, že je to předstupeň hromadného zavádění dotykových zařízení i pro studenty? Kdo ví, ale myslím, že je to možné.

Školský řád většiny škol zatím zakazuje používat tato zařízení ve výuce.
Myslím si však, že časem se tento zákaz plošně zruší. Například už teď lze nalézt několik škol, které vedou výuku pomocí dotykových zařízení (viz některé experimentální třídy nebo školy).

tablet

Metoda „přines si své zařízení“ (žáci si přináší do výuky svá zařízení) je dle mého prozatím nejvíce náročná pro učitele na přípravu. Z toho důvodu si myslím, že ve výuce se spíše budou využívat zařízení od velkých firem (Samsung, Apple…)

Nejrozšířenějším operačním systémem je Android za ním následuje Apple.
Dá se předpokládat, že vzhledem k ceně bude více využívaným operačním systémem ve výuce právě operační systém Android.

Pokud se tedy zavedou tato zařízení celoplošně do výuky, k čemu budou dobré klasické učebnice? Tato zařízení (tablety, mobily) mohou obsahovat například učebnice v elektronické formě ale i výukové aplikace.

Výhodami oproti klasickým učebnicím jsou

· Působení na více smyslů žáků
· Podporuje kooperaci žáků a komunikaci
· Je to pro žáky zábavnější

čtení

A co vliv na zdraví?

Použití těchto technologií skýtá několik rizik. Nejen, že žáci nemusí věnovat pozornost učiteli, ale mohou mít i následné problémy se zrakem. Ze zdravotního hlediska se nedoporučuje nadměrně využívat digitální mobilní prostředky dlouhodobě. Navíc tato zařízení mohou představovat riziko spojené s menší socializací žáků. Žáci pak tolik nekomunikují a neumí interagovat na okolí zkráceně se tento problém nazývá digitální demence. Další nevýhodou je, že digitální text v dotykových zařízeních je pro oko obtížněji zpracovatelný než klasický tištěný text.