Skip to content

Ostrov měsíčního třpytu bohyně Artemis

Pokud se zeptáte místních obyvatel na historii ostrova, nepředpokládejte, že se budou držet historie. Ovšem dávejte si pozor, abyste se nezeptali mnichů, kterých je zde na tomto ostrově mnoho. Najděte starší obyvatele tohoto ostrova, plného bílých domků, a zeptejte se jich na staré řecké mýty.

Jistě vám povědí překrásnou báji o tom, že ostrov Patmos byl původně podmořským ostrovem. Ten byl z hladiny vidět jenom tehdy, svítila-li na něj stříbrným světlem Měsíce měsíční bohyně Seléné. Stříbrný jas měsíce byl tak výrazný, až přilákal pozornost bohyně lovu a ochránkyně matek.

Ostrov se jí ve svitu měsíce tolik líbil, že požádala svého otce, Dia, aby se přimluvil u boha moří Posseidona, a ten ostrov propustil ze své říše. Bůh slunce, Artemisino dvojče Apollon, pro svou sestru tento ostrov vysušil slunečními paprsky, a tak se zrodil řecký ostrov Leitos, pojmenovaný po matce Artemis, Léto.

Útočiště pro příslušníky hnutí hippies
Tento ostrov však má spoustu podob. Například se zde nacházelo útočiště hippies, a to nejenom kvůli plážím a slunci. Na tomto ostrově se totiž vyskytovalo také velké množství lysohlávek.

Tento ostrov je důležitý i pro křesťany
Proč? Jelikož právě zde, v jeskyni mezi dvěma přístavy na tomto ostrově, našel útočiště apoštol Jan, autor čtvrté knihy Nového zákona. Právě v této jeskyni měl apoštol Jan sen o Apokalypse a zjevení Antikrista.
Avšak nebojte se, tento ostrov není pouze pro věřící. Najdete zde i dlouhé botanické zahrady, příležitosti k pěší turistice a samozřejmě prohlídky měst, pláží a klášterů.

– Stojí zde klášter Apokalypsy, okolo nějž jsou vystavěny vysoké hradby
– Místní mniši jsou proti velkému ubytovávání hostů
– Naleznete zde i bohaté kulturní a zábavné vyžití v podobě barů, kaváren a penzionů
– Jste-li gurmány, nenechte si tento ostrov ujít – najdete zde mnohé speciality, jako například pečenou kozu nebo také speciální odrůdy vína