Skip to content

Súdán a jeho historie

Súdánská republika je zemí s rozmanitými oblastmi.

o   Podnebí v Súdánské republice je horké pouštní tropické.

o   Jih a západ země pokrývá pohoří a na severovýchodě Súdánu se se rozkládá hornatina.

o   Jih země občas svlažují monzunové deště.

o   Většinu Súdánu však pokrývají poutě

o   Vegetace zde je pouštní a také polopouštní.

o   Na jihu Súdánské republiky se nacházejí savany a galeriové lesy.

o   Súdán je stát chudý, který má negramotnost okolo čtyřiceti pěti procent.

poušť


Jižní Súdán dnes


Od války za nezávislost uplynulo již více jak dvacet, přesto je tento nový stát jednou z nejméně rozvinutých zemí světa. Roku 2014 byl prohlášen za nejméně stabilní stát světa. Zdravotní statistiky zde ukazují nejhorších podmínky na světě. Mimo to je Jižní Súdán neustále opakovaně sužují

o   přírodní katastrofy

o   kmenové spory

o   ozbrojené konflikty


Dějiny Súdánu


Dějiny Súdánu jsou velmi bohaté. Naleziště lidského osídlení ze starší doby kamenné, které byly v Súdánu odkryty, patří k nejdelším, jaké kdy byly na světě nalezeny.  Například i v severním Súdánu odkryté pravěké pohřebiště nám odkrývá nejstarší nálezy lidského válečnictví. To se datuje do dvanáctého tisíciletí před naším letopočtem. Pouze zde naleznou turisté na jednom místě dohromady https://www.avasir.cz/chramy-poust-a-pratelske-obyvatelstvo—vitejte-v-sudanu/.