Skip to content

Jóga jako bytí zdravotního stylu

Je to kombinace jak psychické, tak fyzické aktivity, která při odbourává stres, pomáhá dobrému spánku, zvyšuje pružnost a hlavně pevnost těla. Každý zkušený jogín by se měl s touhle cestou ztotožnit a najít své vlastní Já. Tenhle způsob cvičení má zklidnit mysl a tělo zároveň. Ze studií vyplívá, že jóga má jak pozitivní účinky na únavu a stres, tak zmírňuje pocity strachu, deprese, úzkosti, nebo poruchy se spánkem. Stává se víc populární pro lidi, co chtějí žít aktivně a hlavně zdravým životním stylem. Má za sebou velmi bohatou historii a dělí se do 8 stupňů.
aura a čakra.jpg
Však mezi nejzákladnější formy
jógy se dělí:

1.Hathajóga

Fyzické cvičení využívajících hlavně terapeutických poloh těla, které napomáhají celému organismu a mají vliv na energii člověka. Součástí tohohle cvičení jsou určité pozice těla, ovládání dechu a zároveň zklidnění mysli, neboli meditace. Tento způsob jógy z 10. Až 11. Století je taktéž považován za ,,Královskou jógu,, (pevná vůle a sebekázeň).

2. Bhaktijóga

Odevzdanost Bohu a lásce. Jóga na odevzdání svůj život božstvu. Láska a sebeovládání v každém směru pak narušují iluzi ega. Směr tohohle cvičení je do oblasti citů a emocí. Čím více se člověk pokoří a oddá, tím méně bude lpět na materiálních hodnotách. Je to nejsnadnější cesta a přípustná každému.
cvičení jógy.jpg

3. Džňánajóga

Způsob tohohle cvičení je napít se ze své studny moudrosti. Je to další úžasný způsob cvičení s pomocí intelektu. V Indii se ovšem domnívají, že tahle cesta je nejtěžší. Považuje se vlastně za určitý druh svědomí, který nám neustále říká, co je špatné a co dobré.

4. Rádžajóga

Tahle jóga obsahuje 8 částí. Nazývá se taktéž královská jóga a je součástí karma jógy. Je to způsob pomoci unavenému tělu a udržuje tělo jak v psychické tak fyzické rovnováze.

5. Nana a mantra jóga

Zvukové vibrace působící na harmonii těla a dosahují překvapujících léčivých účinků, hlavně po psychické stránce. Regeneruje a napomáhá posilovat mysl, má zahánět zlé myšlenky. Tohle cvičení je velmi individuální a na každého působí jinak. Kurzy jógy jsou jednou z nejvyhledávanějších sportovních aktivit na trhu. Na celém světě existuje mnoho center, kde se jóga působí, v Česku je okolo 50 měst, kde se nachází. Jóga v denním životě má prohloubit schopnosti člověka a uvědomění si sebe samého. Dneska najdeme i portály, kde se propojují všichni jogíni světa. Jde o Yoganect, kde lidé sdílí své zkušenosti a zároveň vzpomínky. Lidé tam sdílejí veškeré touhy, sny a navštěvují společně festivaly, trenérské školy a dokonce jogínové pobyty. Cílem tohohle webu je spojit tisíce lidí, kteří se věnují stejnému principu systému a zároveň způsobu života. Tenhle druh cvičení má člověku dát hlavní záměr a to soucit k ostatním, více empatie, být uvědomělí a najít mír ve všem co dělá.