Skip to content

Mohutný filosof

Jedním, nejznámějších filosofů starověku, je Platón. Filosof a matematik, který se narodil před dvěma a půl tisíci lety.
o   Málo se ví, že Platón je pouze přezdívka, kterou obdržel od svého trenéra zápasu.
o   Prý mu ji dal pro široké čelo a znamená „mohutný“.
o   Jméno, které dostal při narození, znělo Aristoklés.
listy z bible
Ve svých dvaceti letech potkal dalšího významnému muže, Sokrata. Ten se stal, na osm dlouhých let, jeho učitelem a přítelem.

Platón byl dítě štěstěny.
·        Nejen, že na své cestě životem potkával ty, co mu mohli být ku prospěchu, ale on měl štěstí už při svém narození.
·        To, že jeho rodina byla velice bohatá, zaručovalo výběr školy, na kterou si pomyslil.
Studoval
–         gramatiku
–         hudbu
–         gymnastiku
–         filosofii.
Z toho je patrné, jak široký obzor tento muž měl.
socha římana

První Akademie na světě

Když bylo Platónovi čtyřicet let, založil v Římě Akademii.
Byla to škola, kde se vyučovala
–         matematika
–         přírodověda
–         dialektika (umění vést filosofické debaty).
Škola fungovala neuvěřitelných osm set patnáct let.
·        Sám Platón tu vyučoval až do své smrti, celých čtyřicet let.
·        I v případě jeho vysokého věku, můžeme mluvit o velkém štěstí.
·        Zemřel několik let, po svých osmdesátých narozeninách.
Významné pro lidstvo jsou jeho spisy, které jsou dodnes živé.O tématech, která si vybíral, rádi diskutujeme i dnes.
–         definice statečnosti
–         přátelství
–         láska
–         lež.
vzorce na tabuli
Platón se snažil uchovat myšlenky svého učitele, Sokrata,o kterém je známo, že jen diskutoval a nikdy nic nezapsal. To, jaký měl k němu vztah a jak si vážil jeho moudrosti, lze poznat z rozpravy, kterou nazval „Kritón“.
·        Je to fiktivní rozhovor mezi uvězněným, a na smrt odsouzeným Sokratem, a jeho bohatým přítelem, který mu nabízí pomoc při útěku.
·         Po dlouhém dialogu Kritón pozná, že přítelova smrt je nevyhnutelná a musí se s ní smířit.