Skip to content

Podmínky pro poskytnutí úvěru

Při žádosti o spotřebitelský úvěr je v každém případě nutné, aby žadatel uvedl poskytovateli úplné a pravdivé údaje. Základem jsou tři.

1) Identifikační údaje žadatele.

2) Údaje o osobním statusu.

3) Informace o jeho výdajích a příjmech.

Uvedené informace je zapotřebí doložit písemně listinnými doklady.

a) Zaměstnanci

– pracovní smlouva

– výplatní pásky za tři až šest měsíců

– výpisy z bankovních účtů za posledních tři až šest měsíců.

b) Žadatelé na rodičovské dovolené nebo ti, kteří pobírají starobní důchod

– rozhodnutí o přiznání dávky.

– rozhodnutí o vyměření důchodu.

– výpisy z bankovních účtů za posledních tři až šest měsíců.

c) Žadatelé a spolužadatelé OSVČ

– daňové přiznání za poslední zdaňovací období nebo vystavené faktury.

– výpisy z bankovních účtů za posledních tři až šest měsíců.

d) Žadatelé a spolužadatelé, kteří pobírají příjmy z pronájmů

– daňové přiznání za poslední zdaňovací období.

– nájemní smlouva.

– výpisy z bankovních účtů za posledních tři až šest měsíců, popřípadě příjmové doklady za stejné období.

e) Žadatelé disponujícími jinými příjmy

– platné doklady o tomto příjmu, což může znamenat soudní rozhodnutí nebo například darovací smlouvu.
sedmedesát eur

Informace o výdajích jsou rovněž nezbytné

Pří žádosti o spotřebitelský úvěr bude také zapotřebí doložit výdaje, aby bylo možno uskutečnit přesně posouzení konkrétního případu.

· Do těchto výdajů se započítávají výdaje na

– bydlení

– energii

– stravování

– domácnost.

předávání hotovosti
Doložit je lze nájemní smlouvou, SIPO, fakturami od dodavatelů energií a poskytnutých služeb, účtenkami anebo výpisem z účtu. Pokud máte závazky z předchozího období, pak je třeba doložit je smlouvami, výpisy z účtu nebo jinými doklady, o které vás věřitel požádá. Z toho tedy plyne, že hypotéka bez doložení příjmu neexistuje, jen je prokázání jednoduché a možné v každém případě.